ouders scheidenIn-scheiding-met-kinderen-1700x1100-4
scheiding verwerken als kind In-scheiding-met-kinderen-1700x1100-9
kind begeleiden bij scheiding In-scheiding-met-kinderen-1700x1100-17

Hoe wil jij dat je kind later terugkijkt op je scheiding?

Scheiden is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kind. Er ontstaat een periode van rouw. Vaak denkt men bij rouw aan het ‘rouwen om een overledene’. Maar je kunt rouwen om alle ‘verliezen’ in je leven.

En dat is wat scheiden is, afscheid nemen van het verleden en de onzekerheid over een nieuwe toekomst. Dat geldt voor kinderen, maar net zo goed voor een ouder. ‘In Scheiding Met Kinderen’ kan je hierin ondersteunen door training en individuele begeleiding.

Aanbod voor kinderen en ouders

bij de verwerking van een scheiding
tips scheiding kind  In-scheiding-met-kinderen-1700x1100-24

‘De Kinderen Scheiden Mee’
een training voor kinderen

Een steuntje in de rug tijdens de (moeilijke) scheidingsperiode. De kracht in een groep is herkenning en erkenning. Door de training voelt je kind zich gezien en gehoord en ontstaat er meer begrip tussen ouder(s) en kind. De training is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 t/m 17 jaar.

Actuele trainingsdata (workshops)

kind van gescheiden ouders In-scheiding-met-kinderen-1700x1100-23

Individuele coachinggesprekken
voor kinderen

Een golf aan emoties kunnen bij en na een scheiding optreden. Voor een kind is het dan erg fijn om vrij met iemand te kunnen praten. Als ouder heb je tijdens een scheiding zoveel aan je hoofd, dat het soms moeilijk is om overal energie voor te hebben en aandacht aan te besteden.

Ik bied je kind nèt dat
stukje extra aandacht
dat het zo nodig heeft.
omgaan met gevoelens over scheiding In-scheiding-met-kinderen-1700x1100-35

Councelling voor een ouder
tijdens en na de scheiding

Tijdens een-op-een gesprekken bied ik je gelegenheid om je (opgekropte) gevoelens en vraagstukken te bespreken en nader te onderzoeken. Dit geeft je inzicht en acceptatie in je niveau van ontwikkeling, zodat je verder kunt bouwen aan je toekomst.

Ik help je mee om
weer richting te geven
aan je leven.

(Nieuws)artikelen & Blogs

wat we onder je aandacht willen brengen:

Naar het overzicht van alle (nieuws)artikelen & blogs

GRATIS E-BOOK

Wij zijn partner en uitvoerder van de trainingen uit het programma van ‘De Kinderen Scheiden Mee’.

Scheiding en gedrag: 1+1=3!

Een scheiding kan grote invloed hebben op het gedrag van je kind.
Nu, maar zeker ook in de toekomst. Wees dus extra alert op bepaald gedrag!

Opstandig

Grote verantwoordelijkheid

Uithuizig

Teruggetrokken

Pleasen

Desinteresse

Egoïsme

Lusteloosheid

Faalangst

Herken je emoties bij je kind?

Herkennen en erkennen, daar begint het mee…

Emoties

Tijdens een scheiding kan je kind emoties laten zien die je niet van hem of haar (h)erkent. Of die je nog niet eerder zag. Het is belangrijk hier oog voor te hebben.

Boosheid

PROFIELSCHETS
“Er hoeft maar iets te gebeuren wat niet naar haar zin is en ze ontploft…

Onzekerheid

PROFIELSCHETS
“Steeds vaker hoor ik Kevin zeggen ‘ik kan het niet’ of ‘ik doe het niet’…

Angst

PROFIELSCHETS
“Ik weet niet zo goed wat er in zijn hoofdje omgaat, maar hij is voortdurend onrustig…

Verdriet /
depressieve gevoelens

PROFIELSCHETS
“Mijn zus zei laatst tegen mij ‘elke keer als ik Billy zie, komt hij zo somber over’…

Schuldgevoelens

PROFIELSCHETS
“Roos is 10 jaar en ze is een voorbeeldig kind. Alles wat ik haar vraag doet ze…